آخرین دریافت کنندگاه جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی

برای معرفی نفرات به بخش معرفی دریافت کنندگان جایزه تا کنون مراجعه نمایید

آخرین اخبار

برای دریافت اخبار سایت لطفا به بخش اخبار مراجعه نمایید
آرشیو اخبار

ارتباط با ما

تهــران : خیابان جمهوری اسلامی ـ خیابان کشور دوست ـ کوچه نوشیروان ـ پلاک ۲۶ طبقه چهارم کد پستی : ۱۳۱۶۷۳۴۴۵۸  
قــــــم: خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه ۲۴ ـ فرعی دوم سمت چپ ـ پلاک ۲۲ کد پستی: ۳۷۱۶۶۹۴۱۹۶ تلفکس: ۳۲۹۳۸۵۶۲ ـ ۰۲۵ تلفن: ۳۲۹۰۷۷۹۰ ـ ۰۲۵
نشانی ایمیل: congress@sccsr.ac.ir