• نوآوری یا نظریه باید در قالب یک مقاله یا کتاب ( اعم از منتشر نشده یا منتشر شده )، حداکثر 3 ماه قبل از تاریخ برگزاری مراسم اعطاء جایزه به کمیته اعطاء جایزه ارائه شده و فرم ثبت نام توسط صاحب مقاله یا کتاب تکمیل و امضاء گردد. ارسال مقاله یا کتاب و همچنین تکمیل و امضاء ثبت نام از طریق سایت اینترنتی جایزه، مطابق شرایطی که در سایت اعلام شده، بلامانع است.
 • ارائه مقاله یا کتاب حاوی گزارش نوآوری یا نظریه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی امکان پذیر است.
 • منعی برای انتشار مقاله یا کتاب حاوی نوآوری یا نظریه قبل از تحویل به کمیته و ثبت نام وجود ندارد لکن نباید بیش از 5 سال از تاریخ انتشار آن سپری شده باشد.
 • ارائه رساله دکترا و یا سطح 4 حوزه به عنوان مصداق نوآوری یا نظریه در صورت انجام دفاع و کسب نمره 18 به بالا بلامانع است.
 • مراکز علمی و تحقیقاتی می توانند به نیابت از اعضاء هیات علمی یا پژوهشگران خود نسبت به ارائه مقاله یا کتاب به کمیته و تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند.
 • جایزه علوم انسانیِ اسلامی تنها به اشخاص حقیقی تعلق می گیرد نه به مراکز و موسسات علمی.
 • پس از اعلام نتایج و انتخاب نوآوری یا نظریه برتر، هیچگونه اعتراضی به داوری از طرف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و به تبع آن، تجدیدنظر در داوری پذیرفته نخواهد شد.
 • نوآوری و نظریه ای که قبلاً در داوری برتر شناخته نشده است، تنها در صورت اعمال تغییرات اساسی می تواند دوباره برای سال های بعد به عنوان داوطلب دریافت جایزه ثبت نام نماید. تشخیص اعمال تغییرات اساسی قبل از ثبت نام، با کمیته است.
 • نوآوری یا نظریه ای که به صورت مقاله یا کتاب جهت ثبت نام به کمیته تحویل می شود، بازگردانده نمی شود.
 • در صورتی که بعد از اعطاء جایزه فرد یا افرادی مدعی شوند که مالک نوآوری و نظریه بوده اند و جایزه حق آنهاست، طبق قوانین جمهوری اسلامی و از طریق مراجع قضایی به ادعای آنها رسیدگی و جایزه به صاحب اصلی تحویل خواهد شد.
 • صاحبان نوآوری یا نظریه که موفق به دریافت جایزه می شوند، می توانند به صورت دائمی نشان جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی را در زمان انتشار و باز انتشار نوآوری و نظریه، بر جلد یا شناسنامه اثر البته با قید سال دریافت جایزه، درج کنند.
 • دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی می تواند نوآوری و نظریه برتر را به عنوان کارنامه خود در قالب کتاب یا مجموعه مقالات گوناگون منتشر نماید و کلیه حقوق عواید ناشی از انتشار آن، متعلق به دبیرخانه مزبور است.