1. جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی توسط دبیرخانه دائمی کنگره علوم انسانی اسلامی که با مشارکت بیش از سی مرکز علمی و تحقیقی ملی و بین المللی به صورت خودجوش راه اندازی شده است، اعطاء می گردد و هیچگونه وابستگی به دولت ندارد. دبیرخانه دائمی کنگره بنا به مصوبه شورای سیاست گذاری کنگره، مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی صدرا به نشانی تهران، خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهید کشوردوست، کوچه نوشیروان، پلاک 26 کد پستی 1316734458، تلفن و فاکس 66409056 021و همچنین قم، خیایان 45 متری شهید صدوقی، کوچه شماره 9، پلاک 354، تلفن02512912910 می باشد.
  2. بالاترین مقام تصمیم گیر در ارتباط با اعطاء این جایزه شورای سیاست گذاری دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی است که مرکب از نمایندگان ارشد مراکز علمی و تحقیقاتی مؤسسان کنگره می باشد.
  3. به منظور انجام امور مربوط به این جایزه در ذیل دبیرخانه دائمی کنگره، «کمیته اعطاء جایزه» تشکیل  می شود.
  4. دبیر کمیته اعطاء جایزه جایزه و رئیس مراسم اعطاء جایزه هر ساله بنابر مصوبه شورای سیاست گذاری کنگره به صورت چرخشی از میان موسسان کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی تعیین و اعلام می شود. منعی برای انتخاب یک شخص به عنوان دبیر کمیته اعطاء جایزه برای دفعات مکرر وجود ندارد.
  5. بنابر تایید شورای سیاست گذاری، در ذیل کمیته اعطاء جایزه، کمیسیون های تخصصی به تعداد مورد نیاز دایر خواهد شد.
  6. شورای سیاست گذاری کنگره هر ساله جمعی را ( اعم از ایرانی و غیر ایرانی ) به عنوان هیات عالی داوری جهت نظارت بر فرایند داوری ها و در نهایت تایید و معرفی نوآوری و نظریه برتر انتخاب می کند.