به گزارش دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، اهدای جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی از دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی آغاز شد که به نوآوران و نظریه پردازان حوزه علوم انسانی اهدا شد. این جایزه از هدف بسیار مهمی برخوردار است و بستر مساعدی را برای ترغیب پژوهشگران به کار مضاعف و درجه یک علمی فراهم می‌سازد و با کمک به رشد نظریه پردازی و نوآوری علمی در عرصه علوم انسانی اسلامی، قله‌های علمی در هر رشته را نیز معرفی می‌کند؛ اقدامی که امکان دستیابی به قلل رفیع تر و مهم‌تر آن، بهره گیری موثر از دستاوردهای علمی دانشمندان جهان اسلام را به ویژه در صحنه عمل فراهم می‌کند.
این جایزه که با همفکری بیش از ۳۰ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی برجسته ایرانی و غیرایرانی تاسیس شده است، بیش از آنکه ارزش مادی خود را به رخ بکشد، به دنبال معرفی اعتبار و وجاهت علمی خویش در مجامع علمی دنیای اسلام است. تعیین ده‌ها شاخص دقیق برای ارزیابی آثار علمی در هر رشته و پیش بینی فرایند چند مرحله‌ای بررسی آثار تحقیقاتی نظریه پردازان بزرگ، آن هم با کمک صدها تن از صاحب نظران مطرح حوزه و دانشگاه، این جایزه را از جمیع جوایز علمی موجود در عرصه علوم انسانی متمایز ساخته است.
اولین جایزه جهانی به سه تن از صاحب نظران برجسته علمی به خاطر راهگشایی‌های اساسی آنان در قلمرو علوم انسانی اسلامی اعطا شد:
نظریه‌ آیت الله اعرافی در قلمرو «تعلیم و تربیت اسلامی»
خلاصه نظریه تعلیم و تربیت استاد اعرافی که منجر به دریافت این جایزه شد به این صورت است: فقه تربیتی ایده حضور فقه در مسائل تربیتی به عنوان دانش تجوید معارف اسلامی است. حضور دانش فقه در عرصه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به این معناست که حوزه‌های تعلیم و تربیت مسلمانان بر اساس دستاوردهای پژوهشی متخصصان علوم تربیتی به یک سری بایدها و نبایدهایی منجر می‌شود، این دانش الگوهایی را ارایه می‌دهد تا مربیان و والدین اقدامات تربیتی‌شان را بر اساس آن ساماندهی کنند. تأکید ایده فقه تربیتی بر آن است که این بایدها و نبایدها تا حد امکان از منابع اسلامی و شرعی استناد شده باشند. به عبارت دیگر فقه تربیتی نظریه جدید در عرصه اسلامی‌سازی تعلیم و تربیت است.
نظریه پروفسور چودُری در قلمرو «مبانی معرفت‌شناختی اقتصاد اسلامی و استلزامات آن
پروفسور مسعود العالم چودری به خاطر تألیف دهها اثر مهم و پر مراجعه در موضوع اقتصاد اسلامی و همچنین روش شناسی علوم انسانی اسلامی و ارائه نظریات مطرح در این دو عرصه از سوی کنگره بین المللی علوم انسانی جایزه جهانی این کنگره را دریافت کرد. چودری استاد کامل اقتصاد در وزارت اقتصاد و دارایی دانشکده بازرگانی دانشگاه سلطان قابوس عمان است؛ به مدت ۲۲ سال در دانشگاه کیپ برتون سیدنی و نوااسکوشیا کانادا تحصیل کرد و در حال حاضر مشغول ادامه تحقیقات پیشرفته خود در تمامی حوزه هایی که مربوط به آموزش و پرورش است می باشد.
«کاربرد آموزشی معرفت شناسی توحیدی در اقتصاد، امور مالی و سیستم های مطالعاتی اسلامی» عنوان مقاله ای است که او در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ارائه داد. وی از پیشگامان اقتصاد و مالیه اسلامی است که پرسش های معرفت شناختی مهمی در این حوزه مطرح کرده است. کتاب مهم او در این حوزه «پول در اسلام» است که از سوی انتشارات راتلج در سال ۱۹۹۷ میلادی منتشر شده و چودری در آن از منظر اقتصاد معاصر به اقتصاد اسلامی نگریسته است.
نظریه حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان در قلمرو بانکداری اسلامی
حجت الاسلام سید عباس موسویان که در زمینه بانکداری اسلامی نظریه پردازی کرده است نیز به عنوان یکی دیگر از برندگان اولین جایزه علوم انسانی معرفی شد. وی به خاطر تلاش گسترده در راستای بسط و عمق بخشی به بانکداری اسلامی و تحقق عملی آن در نظام بانکی و ارائه چندین نظریه مهم در این عرصه جایزه را دریافت کرد. وی همکاری بسیاری با نظام بانکداری کشور برای ارائه نظریه بانکداری اسلامی داشته است.
دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی به سه تن از صاحب نظران برجسته علمی به خاطر راهگشایی‌های اساسی آنان در قلمرو علوم انسانی اسلامی اعطا شد:
نظریه آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در قلمرو «نظریه پردازی فقیهانه در قلمرو نسبت فقه و عقل، عرف و مصلحت»
آیت الله ابوالقاسم علیدوست، در رشته فقه و حقوق اسلامی، که علاوه بر خدمات ارزشمند در عرصه های آموزشی، و تالیف آثار متعدد و برجسته خصوصاً در عرصه های فقهی و حقوقیِ نوپدید، به طور خاص موفق شده اند ضمن ارائه نظریه ای جامع در خصوص تعیین مناسبات فقه و علوم انسانی و اجتماعی، مدل مشخصی را برای پیوند میان ایندو ارائه نمایند.
نظریه مسعود درخشان در قلمرو «پیشتازی در نظریه پردازی اقتصاد اسلامی و شاگرد پروری»
مسعود درخشان در رشته اقتصاد اسلامی که ضمن تقویت و بسط گفتمان اقتصاد اسلامی در ایران، و نقدهای قوی نسبت به نظام اقتصاد لیبرال، و همچنین پرورش شاگردان فراوان در این عرصه، موفق شدند در عرصه روش شناسی و همچنین نظام سازی در حوزه اقتصاد اسلامی نظریه های اثربخشی را ارائه نمایند.
نظریه عباس میرآخور در قلمرو «نظریه پردازی در قلمرو مالی و بانکداری اسلامی»
عباس میرآخور، ایرانیِ مقیم امریکا، که با بیشترین حجم از فعالیت های کیفیِ تحقیقی در ابعاد و زوایای گوناگون اقتصاد اسلامی، آن هم بر اساس منابع اصیل اسلامی یعنی قرآن و سنت، و ارائه آن در قالب نظریه های متعدد، هم اکنون به عنوان یکی از مراجع فکری مهم و اثرگذار در حوزه نظام مالی و بانکداری اسلامی شناخته می شوند.
آیت الله جوادی آملی اولین دوره جایزه را اهدا کرد
آیت الله جوادی آملی در اختتامیه دومین کنگره بین المللی علوم انسانی که همزمان با برگزاری اولین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی بود با اشاره به لزوم تعیین ضابطه برای علوم انسانی، گفته بود: علم انسانی و مانند آن باید با یک ضابطه‌های مشخصی تعیین شود و توجه به وجه تمایز بین موضوعات از جمله این ضابطه‌هاست. اگر فلسفه به بی راهه رفت و الحادی شد و گفت وحی و نبوت خرافه است و دین فسون و فسانه است، نقشه ملحدانه ترسیم می‌کند و اولین آسیب را به خودش می‌زند که به فلسفه الحادی تبدیل می‌شود و سپس همه علوم را الحادی می‌کند. اما اگر انشاء الله دینی شد، همه علوم را دینی می‌کند و خودش به فلسفه الهی تبدیل می‌شود.
آیت الله مکارم شیرازی دومین دوره جایزه را اهدا کرد
همچنین آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در اختتامیه سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی و اعطای دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی اظهار کرده بود: کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام اسلامی است زیرا تاثیر آن در تمام ابعاد جامعه اسلامی به خوبی مشاهده می‌شود. در این کنگره نباید برای جلوگیری از افکار غربی در میان مردم گام برداریم بلکه در مرحله نخست باید کتاب‌های علوم انسانی پالایش و در مرحله دوم برای جلوگیری از نفوذ مجدد این افکار جلوگیری شود.
وی پیمودن مسیر آزادی واقعی را از ویژگی‌های علوم انسانی اسلامی دانست و ابراز کرده بود: برای تحقق علوم انسانی اسلامی باید مقابل ظلم و ستم ایستادگی کرده و تفکر اسلامی را جانشین تفکر مادی علوم انسانی غربی قرار دهیم.
باید این نکته را خاطرنشان کرد که کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، همایشی است که علی رغم سن کم آن جایگاه ویژ‌ه‌ای بین اندیشمندان و نظریه‌ پردازان علوم انسانی اسلامی پیدا کرده و امید است جایزه جهانی آن هم به یکی از جوایز معتبر بین المللی تبدیل شود.
جایزه جهانی علوم انسانی به برترین «نوآوری» و «نظریه» در هر یک از رشته‌های علوم انسانی اسلامی تعلق می گیرد تا نظریات نو و جدید بتوانند راه خود را در نظام جمهوری اسلامی ایران باز کنند؛ نظامی که داعیه ایجاد تمدن نوین اسلامی را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است.
سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی
اختتامیه چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با سخنرانی آیت الله العظمی سبحانی برگزار و سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی به دست ایشان به سه نفر از محققان و اندیشمندان اهدا می شود.

انتهای پیام/

نظر بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *